melbrovit

 

Splitska tvrtka matičnom mliječi i propolisom kreće u pohod na Rusiju (Poslovni dnevnik)

U posljednjih pet godina proizvodnja preparata u Hederi je porasla 6, 7 puta, promet je uvećan čak devet puta, a iz njihova pogona danas izađe 40.000 proizvoda Hedera je osnovana 1988. godine kao obrt za proizvodnju kozmetike koji se kasnije specijalizirao za preparate biljnog i pčelinjeg porijekla bez kemijske obrade sirovina. Bio je to početak obiteljskog posla supružnika Jelene i Saše Radić, prisjeća se danas njihov sin Božo koji nikad nije bio u radnom odnosu kod roditelja. Medutim,…

MELBROVIT - STIMULANS NA BAZI MATIČNE MLIJEČI (Pro Wellness)

Melbrovit tvrtke Hedera je prirodni energetski stimulans u kojem ključnu ulogu ima matična mliječ. Matična mliječ je savršeno izbalansirani dodatak prehrani za muškarce i žene koji žele zadržati snagu i izdržljivost. Taj neškodljivi stimulans utječe na regeneracijske mehanizme u organizmu tako da održava zdravstvenu ravnotežu. Odrasloj se osobi preporučuje uzeti jedno do dvije tablete dnevno.

Prirodni stimulans (Slobodna Dalmacija)

Melbrovit vraća vitalnost Melbrovit je prirodni energetski stimulans u kojemu ključnu ulogu ima matična mliječ. Matična mliječ je savršeno izbalansirani dodatak prehrani za muškarce i žene koji žele zadržati snagu i izdržljivost u svakom razdoblju života, a posebno u srednjoj i starijoj dobi. Ona je jedinstvena, prirodna, podiže vitalnost i oslabljenu kondiciju, vraća raspoloženje, otklanja zamor, malaksalost i zaboravljivost, povećava koncentraciju i pamćenje.

Mali izlog zdravlja (Lisa)

Prirodni energetski stimulans u kojem ključnu ulogu ima matična mliječ.

Snaga matične mliječi (Tkalča news)

U doba godine kada pojačano brinemo o zaštiti svojega zdravlja, u ljekarne je stigao proizvod jedinstvenih svojstava. Melbrovit je, naime, prirodni energetski stimulans koji poboljšava rad imunološkog sustava. Ključnu ulogu u njemu ima matična mliječ. Matična mliječ je savršeno izbalansirani dodatak prehrani za muškarce i žene koji žele zadržati snagu i izdržljivost. Taj neškodljivo stimulans utječe na regeneracijske mehanizme u organizmu tako da održava zdravstvenu ravnotežu.…

NAJBOLJE IZ PRIRODE (Business.hr)

Već 7 godina tvrtka Hedera u svoje preparate ugrađuje najdragocjenije iz pčelinje košnice. Stvarajući novu generaciju prirodnih proizvoda, orijentirana je na prirodne izvore biljnog i pčelinjeg podrijetla bez kemijske obrade osnovnih sirovina. Taj postupak jamči iznimnu kvalitetu proizvoda, s osloncem na bogate domaće potencijale. Osnova je strateškog razvoja tvrtke projekt Apiceutici. U sklopu programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za poduzeća utemeljena na znanju, u suradnji…

Devet Hederinih apiceutika za zdravlje cijele obitelji (Ordinacija.hr)

Već sedam godina tvrtka Hedera u svoje preparate ugrađuje ono najdragocjenije iz pčelinje košnice. Stvarajući novu generaciju prirodnih proizvoda pod zajedničkim nazivom Apiceutici, orijentirana je isključivo na prirodne izvore biljnog i pčelinjeg porijekla bez kemijske obrade osnovnih sirovina. Posebnost Hederinih proizvoda je u proizvodnom procesu u kojem se ne koriste nikakva kemijska sredstva. Pčelinji produkti (propolis, matična mliječ, pčelinja pelud) pripremljeni su u svom prirodnom…

MELBROVIT - Matična mliječ - Prirodni energetski stimulans

Melbrovit je prirodni energetski stimulans u kojem ključnu ulogu ima matična mliječ. Matična mliječ je savršeno izbalansirani dodatak prehrani za muškarce i žene koji žele zadržati snagu i izdržljivost u svakom razdoblju života, a posebno u srednjoj i starijoj dobi. Ona je jedinstvena prirodna supstanca koja se po biološkim svojstvima ne može uspoređivati s drugim izvorima iz prirode. Još nema znanstvenog objašnjenja na koji način utječe na očuvanje i poboljšanje zdravstvenog…

Nine Hederinih apiceutika health of the whole family (Ordinacija.hr)

For seven years the company Hedera in their preparations incorporates the most important thing out of bee hives. Creating a new generation of natural products under the name Apiceutici, focused exclusively on the natural resources of plant and bee origin without chemical processing of basic raw materials. Uniqueness Hederinih products in the production process which does not use any chemicals. Bee products (propolis, royal jelly, bee pollen) have been prepared in its natural form. Propolis is, say,…

BEST OF NATURE (Business.hr)

Already 7 years Hedera company incorporated in their preparations of precious bee hive. Creating a new generation of natural products, is oriented to the natural sources of plant and bee origin without chemical processing of basic raw materials. This procedure ensures exceptional quality products, with emphasis on the rich local resources. The basis of the company's strategic development project Apiceutici. As part of the Ministry of Science, Education and Sports for knowledge-based companies, in…

Strength Royal Jelly (Tkalca news)

In an era when increasingly care about the protection of their health, pharmacy has arrived in the unique properties of the product. Melbrovit, namely, natural energy stimulant that enhances the immune system. Key role in it has a jelly. Royal jelly is a perfectly balanced food supplement for men and women who want to keep up your strength and endurance. This harmless stimulant effect on regeneration mechanisms in the body to maintain health balance. The adult person prepoučuje take one to two lozenges…

Little showcase of health (Lisa)

Natural energy stimulant which has a key role jelly.

Natural stimulant (Slobodna Dalmacija)

Melbrovit restores vitality Melbrovit is a natural energy stimulant in which the key role of the jelly. Royal jelly is a perfectly balanced dietary supplement for men and women who want to keep up your strength and endurance in each period of life, particularly in middle and old age. It is unique, natural, enhances vitality and weakened condition, restores mood, relieves fatigue, fatigue and forgetfulness, increases concentration and memory.

MELBROVIT - STIMULUS BASED ON ROYAL JELLY (Pro Wellness)

Melbrovit company Hedera is a natural energy stimulant which has a key role jelly. Royal jelly is a perfectly balanced dietary supplement for men and women who want to keep up your strength and endurance. This harmless stimulant effect on regeneration mechanisms in the body to maintain health balance. Adult person is recommended to take one to two tablets a day.

Why are our products different?

Hedera in the production process does not use any chemicals. Bee products (propolis, royal jelly, bee pollen) are prepared in its natural form.

Melbrovit®

Melbrovit®

Melbrovit je prirodni energetski stimulans u kojem ključnu ulogu ima matična mliječ. Matična mliječ je savršeno izbalansirani dodatak prehrani za muškarce i žene koji žele zadržati snagu i izdržljivost u svakom razdoblju života, a posebno u srednjoj i starijoj dobi. Ona je jedinstvena prirodna supstanca koja se po biološkim svojstvima ne može uspoređivati s drugim izvorima iz prirode. Još nema znanstvenog objašnjenja na koji način utječe na očuvanje i poboljšanje zdravstvenog…

Fumade (hot flushes)

For a year I feel a change in the organism. I have bouts of redness, heat and lack of air, it goes through the menopause. As far Melbrovit 2 times a day, all the symptoms are much smaller and quieter feel. I am sure that I will be a transition period much easier with him.

Tiredness, lack of sleep

I feel more energetic and healthier, have more energy and do not trouble no allergies to dust.

Exhaustion

Since I Melbrovit jelly, easily perform everyday tasks at work and at home, because my body better immunity, and significantly less stress we feel is really very important, because I need to function well at work, but as a mother and her girls.

Lack of energy, stress

For a long time I suffer from fatigue and lack of energy. Since I Melbrovit I have more energy, less anxiety and I feel good.

Fumade (valunzi)

Već godinu dana osjećam promjenu u organizmu. Imam napadaje crvenila, vrućine i nedostatak zraka, jer ulazim u menopazu. Kako uzimam Melbrovit 2 puta dnevno svi simptomi su puno manji i mirnije se osjećam. Sigurna sam da će mi prijelazno razdoblje biti puno lakše uz njega.

Umor, neispavanost

Osjećam se poletnije i zdravije, imam više energije i ne muči ne alergija na prašinu.

Iscrpljenost

Otkada uzimam Melbrovit matičnu mliječ, lakše obavljam svakodnevne zadaće na poslu i kod kuće,jer mi je organizam boljeg imuniteta,a stres bitno manje osjećam što mi je uistinu vrlo važno,jer moram kvalitetno funkcionirati na poslu,ali i kao majka svoje djevojčice.

Nedostatak energije, stres

Već duže vrijeme patim od umora i nedostatka energije. Otkada uzimam Melbrovit imam  više energije, manje nervoze i dobro se osjećam.

Melbrovit®

Melbrovit je prirodni energetski stimulans u kojem ključnu ulogu ima matična mliječ. Matična mliječ je savršeno izbalansirani dodatak prehrani za muškarce i žene koji žele zadržati snagu i izdržljivost u svakom razdoblju života, a posebno u srednjoj i starijoj dobi. Ona je jedinstvena prirodna supstanca koja se po biološkim svojstvima ne može uspoređivati s drugim izvorima iz prirode. Još nema znanstvenog objašnjenja na koji način utječe na očuvanje i poboljšanje zdravstvenog…

Ferrocet®

Prirodni preparat FERROCET tvrtke HEDERA sadrži čisti hrvatski propolis i pčelinju pelud u kojoj dominira cvjetni prah dalmatinske biljke bušinac, uz dodatak vitamina C i fruktoze (voćni šećer). Propolis i pelud pripremljeni su u izvornom (nativnom) obliku bez kemijske obrade otapalima i zato sadrže sve ljekovite supstance kao u prirodi. Takav propolis, dobiven posebnim inovacijskim postupkom, te pelud ispitani su u Institutu “Ruđer Bošković” u Zagrebu i Institutu pomorske medicine…

FACEBOOK

 

DJELOVANJE

Saznajte više o djelovanju propolisa na pojedine organe. Kliknite na sliku za vizualni prikaz.

Utjecaj propolisa na ljudsko tijelo

 

ANKETA

Popunjavanjem ove ankete pridonijet ćete boljem razumijevanju ljekovitosti naših proizvoda. Ti podaci uvelike će nam olakšati daljnje usavršavanje pripravaka. Molimo vas da budete što precizniji kod unosa podataka.

Anketa

Kliknite ovdje za popunjavanje ankete.