Propolis i radijacija

Istraživanja ukazuju da propolis može zaštiti organizam od štetnog djelovanja radioaktivnog, ultraljubičastog i elektromagnetskog zračenja.

Nuklearni incidenti, makar i neznatni, dovode do radioaktivnog zagađenja našeg planeta, hrane, vode i zraka što dugoročno može povećati rizik od pojave raka štitnjače, kostiju i leukemije. Zato se sve više istražuje problem radijacijske bolesti. Više znanstvenih istraživanja ukazuju da propolis sprječava oštećenja kromosoma (1) i DNK leukocita (2,3,4,5) nastalih radioaktivnim zračenjem. Zanimljivo je ispitivanje na miševima ozračenih smrtonosnom dozom gama-zraka koji su uginuli, a miševi koji su prethodno tretirani propolisom preživjeli su bez ikakvih zdravstvenih posljedica (6,7).

Kod terapijskog zračenja propolis smiruje upalu sluznice usne šupljine (mukozitis), nuspojavu radijacije (8) i povećava efikasnost terapije kod nekih vrsta tumora (9,10).

Izlaganje sunčevim zrakama izaziva sve više alergija i karcinoma na koži. Propolis se također pokazao efikasnim u sprječavanju štetnih posljedica sunčeve radijacije (11).

Elektromagnetsko zračenje mobilnih telefona može izazvati porast slobonih radikala i oksidativni stres u tkivima (jetra, oči, srce) što se može spriječiti nekim sastojcima iz propolisa (12,13,14).
Zaštitni učinak propolisa od štetnih vrsta zračenja pripisuje se njegovom svojstvu eliminacije slobodnih radikala, antioksidacijskom učinku (1,11, 13,14, 15, 16,17,18) i aktivaciji imunološkog sustava (19).

Literatura:
1. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:174853.
2. Arh Hig Rada Toksikol. 2009 Jun;60(2):129-38.
3. Phytother Res. 2009 Aug;23(8):1159-68.
4. Phytomedicine. 2008 Oct;15(10):851-8.
5. Radiat Prot Dosimetry. 2005;115(1-4):461-4.
6. Z Naturforsch C. 1989 Nov-Dec;44(11-12):1049-52.
7. Biol Pharm Bull. 2007 May;30(5):946-51.
8. Saudi Med J. 2010 Jun;31(6):622-6.
9. Int J Radiat Biol. 2011 Mar;87(3):243-53.
10. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2005 Nov 15;63(4):1252-61.
11. Int Arch Allergy Immunol. 2010;152(2):87-97.
12. J Nanobiotechnology. 2011 Feb 4;9:3.
13. Toxicol Ind Health. 2009 Jul;25(6):429-34.
14. Toxicol Ind Health. 2005 Oct;21(9):223-30.
15. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2011 Jan-Feb;21(1):32-41.
16. Journal of The Korean Society of Food Science and Nutrition. 2005 Feb;34(2) p. 162-166.
17. Mol Cell Biochem. 2006 Jan;282(1-2):83-8.
18. Drugs Exp Clin Res. 1995;21(6):229-36.
19. Am J Chin Med. 2005;33(2):231-40.

  Blog - Sve