Propolis i radijacija

Blog
Istraživanja ukazuju da propolis može zaštiti organizam od štetnog djelovanja radioaktivnog, ultraljubičastog i elektromagnetskog zračenja. Nuklearni incidenti, makar i neznatni, dovode do radioaktivnog zagađenja našeg planeta, hrane, vode i zraka što dugoročno može povećati rizik od pojave raka štitnjače, kostiju i leukemije. Zato se sve više istražuje problem radijacijske...

Saznajte više...