UVJETI PRODAJE
Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) proizvoda ponuđenih u web dućanu hedera.hr (u daljnjem tekstu «robe») je Hedera d.o.o., a Kupac robe je posjetitelj internet kataloga koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju


OPĆENITO
Internet stranica http://hedera.hr/ je u vlasništvu Hedera d.o.o. Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve korisnike. Korisnik može postati svaka osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja prihvaća uvjete poslovanja. Prilikom kupnje kupac treba ispuniti sva zahtijevana polja istinitim podacima. Prihvaćanje općih uvjeta poslovanja kupac potvrđuje prilikom svake kupovine. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno ju mijenjati. Hedera d.o.o. ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi odgovarajuće postupiti. Hedera d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Hedera d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta poslovanja i korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Smatra se da je pristupanjem stranicama korisnik upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom potvrde kupnje to i potvrđuje.

Hedera d.o.o. nastoje da informacije o artiklima budu točne i ažurne, ali se ograđuju od mogućih pogrešaka u objavljenim informacijama. Hedera d.o.o. ne preuzimaju odgovornost niti krivnju za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju na ovim internet stranicama, kao ni za točnost objavljenih informacija, odnosno nije odgovarna za povremeno nefunkcioniranje stranica ili njihovih dijelova. Fotografije i prikazi na ovim stranicama i stranicama partnera ne moraju odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Neke fotografije mogu biti tipske za određeni tip proizvoda.


NARUČIVANJE
Svaki korisnik može kupovati artikle iz ponude prikazane na internetskim stranicama https://hedera.hr/. Kupoprodajni ugovor između korisnika i Hedera d.o.o. postaje pravovaljan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi za kupce diljem svijeta.

Hedera d.o.o. se obvezuju isporučiti sve naručene i plaćene proizvode koji su u trenutku isporuke dostupni na zalihama. U slučaju nemogućnosti isporuke, Hedera d.o.o. će kontaktirati korisnika i dogovoriti novi rok isporuke, zamjenski proizvod ili otkazivanje naručenog proizvoda, dok će ostali dostupni proizvodi biti isporučeni. U slučaju nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda Hedera d.o.o. će izvršiti povrat sredstava.


CIJENE
Sve navedene cijene izražene su u hrvatskim kunama i sadrže obračunatu zakonski propisanu stopu PDV-a.

Cijene za tržišta van Republike Hrvatske su izražene u eurima, odnosno dolarima.

U cijenu su uračunati troškovi dostave krajnjem korisniku neovisno o načinu plaćanja (pouzećem ili karticom). Kod plaćanja "pouzećem" dostavna služba naplaćuje naknadu za prijenos novčanih sredstava od kupca do tvrtke Hedera što se kod plaćanja karticom i uplatom na žIro račun izbjegava.


DOSTAVA
Dostava se vrši diljem svijeta i besplatna je.

Za dostavu proizvoda van Republike Hrvatske potrebno je prethodno izvršiti uplatu na devizni račun Hedere d.o.o.

Prilikom preuzimanja korisnik je dužan identificirati se djelatniku dostavne službe, provjeriti eventualna oštećenja na pošiljci, te u slučaju ispravnosti pošiljke potpisati dostavnicu čime potvrđuje primitak pošiljke. U slučaju oštećena pošiljke, korisnik je dužan odmah reklamirati pošiljku djelatniku dostavne službe. Hedera d.o.o. odriču se bilo kakve odgovornosti koja mogu nastati od trenutka uručenja pošiljke dostavnoj službi do trenutka isporuke korisniku.


NAČIN PLAĆANJA
Naručene proizvode korisnik može platiti pouzećem ili kreditnim karticama: MasterCard, Visa, Maestro i uplatom na žiro-račun.

Ukoliko korisnik odabere plaćanje pouzećem, na njegovu e-mail adresu bit će poslana potvrda narudžbe. Naručeni proizvodi se dostavljaju korisniku po verificiranju narudžbe, a u skladu s uvjetima dostave.

Ukoliko korisnik odabere plaćanje kreditnom karticom ili uplatom na žiro-račun, na njegovu e-mail adresu bit će poslana potvrda narudžbe i podaci o autorizaciji transakcije.


KOMUNIKACIJA
Na korisnikovu e-mail adresu automatski se šalju različite poruke nakon obavljenih aktivnosti (potvrda o registraciji, potvrda narudžbe, obavijest o isporuci ili otkazivanju, potvrda o terećenju kartice ili otkazivanju transakcije). Dužnost je korisnika dati ispravne podatke o važećoj e-mail adresi. Ne postoje troškovi sredstava daljinske komunikacije.

  Uvjeti - Sve